אפוטרופוסות לגוף ולרכוש

אפוטרופוסות לגוף ולרכוש

מדינת ישראל עומדת בעיצומה של מהפכה של ממש בדיסציפלינת הכשרות המשפטית. המהפכה היא תולדה של התרחשות מגוונת, הכוללת פסיקה מקורית מהשנים האחרונות אשר דוגמאות ממנה מובאות באתר זה, של פעילות פנים ממסדית, פעילות חברתית נמרצת, שיתופי פעולה מבורכים ועשייה פרלמנטרית ענפה המובלת בין היתר ע"י האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.

השינוי התפיסתי אותן עוברות המערכות השונות קיבל לאחרונה ביטוי חקיקתי בתיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962.

משרדנו עוסק בתחום הכשרות המשפטית על מגוון היבטיו הן כמייצגים צדדים בהליך ובעיקר במסגרת מינויו של עו"ד גיא הירש ממשרדנו כאפוטרופוס לדין וזאת לצורך שמירה על זכויותיהם של האנשים הזקוקים לאפוטרופוס, השמעת קולם ודאגה לשלומם.