הגנת הדייר

הגנת הדייר

משרדנו מייצג מזה שנים רבות את חברת עמידר, וכן מגוון של לקוחות פרטיים ועסקיים אשר הינם דיירים מוגנים, וכן מגוון של לקוחות פרטיים ועסקיים אשר הינם "בעל בית" כמשמעות המונח בחוק אשר בנכסיהם מחזיקים דיירים מוגנים.

כפועל יוצא למשרדינו ניסיון של אלפי תיקים הנוגעים לחוק הגנת הדייר, על כל נגזרותיו – החל בפינוי דיירים מוגנים אשר מפירים את הוראות ההסכם או חוק הגנת הדייר, המשך בתביעות כספיות לתשלום דמי שכירות ו/או חובות בגין תיקונים, צווי מניעה וצווי עשה נגד בעל בית שמסרב לבצע תיקונים, או דייר מוגן אשר אינו מוכן לאפשר ביצוע תיקונים, וכלה בייצוג בעלי בתים בתביעות פינוי כנגד פיצוי ו/או דיור חלוף, וכן דיירים מוגנים אשר בעל הבית מבקש לפנותם כנגד פיצוי ו/או דיור חלוף.

במסגרת הטיפול אנו פועלים למקסם זכויות הלקוח (בין אם דייר מוגן ובין אם בעל בית) ככל הנוגע לזכויותיו בנכס (למשל – העלאת או הפחתת דמי השכירות המשולמים או מניעת העברת זכויות מכוח החוק עקב פטירה ולחלופין – השארת אלמן או אלמנה, בן או בת או נכד או נכדה כדייר מוגן לאחר פטירת הדייר המקורי).

חוק הגנת הדייר הביא למצב, בו ישנו מתח תמידי בין בעל הבית לדייר המוגן. בעל הבית ישאף, כמעט תמיד, להביא לפינוי הדייר המוגן, בכל עילה שהיא, וזאת עקב דמי השכירות הנמוכים שהוא מקבל. הדייר המוגן מצידו, יעשה הכל בכדי להנציח את שהותו בנכס המוגן – דירה או בית עסק – ולוודא כי לאחר לכתו מן העולם, יעברו זכויותיו למי מבני המשפחה.

משרדנו מתמחה בכל הסוגיות הנוגעות לדיירות מוגנת. כך, הביא משרדנו לפינוי דייר מוגן של בית עסק, אשר לא הפעיל את עסקו, וזאת למרות שמטרת השימוש הייתה מחסן, ולא חייבה בהכרח הפעלת עסק. במקרה אחר, ייצגנו דייר מוגן אשר בעל הבית נמנע מלשפץ את בית העסק, בכדי להמאיס על הדייר המוגן את השהייה במקום, והבאנו לחיוב בעל הבית בביצוע העבודות.

במקרה נוסף, סירב דייר מוגן לאפשר ביצוע תיקונים בנכס, והעמיד את בעל הבית בפני מצב של הפרת הוראות החוק ואף חיוב עתידי בפיצוי, לרבות אחריות פלילית, אם ייגרם אסון בנפש או ברכוש. עקב פעולה מהירה של משרדנו, חרף התנגדות הדייר המוגן, הורה בית הדין לשכירות על ביצוע תיקונים כמבוקש.

במקרה אחר, ייצג משרדנו חברה יזמית, אשר רכשה שטח ועליו דיירים מוגנים לצורך הקמת בית מלון. הדיירים המוגנים סירבו להתפנות כנגד פיצוי או דיור חלוף, וחרף שלל טענות וניסיון ל"סחוט" את החברה ולקבל סכומי עתק, הביא משרדנו לפסקי דין של פינוי, בסכומים ריאליים ובכך נסללה הדרך לתחילת העבודות.

בין אם כמייצגי בעל בית ובין אם כמייצגי דייר מוגן, בין אם מדובר בדירת מגורים ובין אם בבית עסק, לנו הידע, הניסיון והיכולת, למקסם את זכויות הלקוח, תוך גיבוש דרכי פעולה, הן בשלב של טרום ההליך המשפטי, ובין במהלכו.

אם הינך דייר מוגן אשר נתבע על ידי בעל הבית, או שבעל הבית מנסה להביא לסילוקך או אם הינך בעל בית אשר נתקל בבעיות עם הדייר המוגן, או שהינך רוצה להרוס או לשפץ את הנכס שבבעלותך, או להביא לפינוי הדייר המוגן בגין הפרת הסכם הדיירות המוגנת או הוראות החוק, הנך מוזמן ליצור עמנו קשר על מנת לקבל ייעוץ.