מקרקעין

מקרקעין

מקרקעין

משרדנו מתמחה בתחום המקרקעין למעלה מחמש עשרה שנים במסגרתם ייצגנו ועודנו מייצגים גופים מוסדיים וממשלתיים בכל תחומי המקרקעין, בין היתר – רשות מקרקעי ישראל, עמידר – החברה הלאומית לשיכון בישראל , עיריית חיפה ועוד.

ליווי בעסקאות מכר

משרדנו מייצג מוכרים ורוכשים בעסקאות מכר בין צדדים פרטיים או בליווי בעסקאות מכר מקבלנים.

פירוק שיתוף במקרקעין

ככלל ישנן מספר דרכים לפירוק שיתוף במקרקעין תלוי בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה – אך חשוב לדעת כי לכל מקרה קיים פתרון וכמעט באופן מוחלט לא ניתן לכפות המשך שותפות במקרקעין בניגוד לרצונו של אותו שותף המבקש לפרק את השותפות.

תביעה לפינוי מושכר

השכרת נכס והשוכר לא משלם שכר דירה? מתחמק או מפר את חוזה השכירות בכל דרך אחרת? לשם כך קיים מסלול מקוצר של תביעה לפינוי מושכר. משרדנו ער  למצוקת המשכיר ולחוסר האונים כאשר אדם ממשיך להחזיק בנכס תוך הפרה של חוזה השכירות. לפיכך, אנו פועלים להגשת תביעה לפינוי מושכר באופן מיידי מרגע הגעת הלקוח למשרד ומלווים את הלקוח לכל אורך הדרך, מרגע הגשת התביעה המשך בניהול ההליך המשפטי ובנקיטת הליכי הוצאה לפועל עד לפינוי הנכס והשבתו לידי הלקוח כשהוא פנוי וריק.

כיום, ניתן להשיב את החזקה בנכס לידי הלקוח בתוך כ – 90 ימים בזכות ההליך המהיר, הן מבחינת מועד הדיון בבית משפט והן בביצוע הפינוי עצמו במסגרת הליכי הוצאה לפועל. לעורכי הדין במשרד ניסיון רב בתביעות מסוג זה.

הבית המשותף – סכסוכי שכנים, השתלטות על רכוש משותף, בנייה ברכוש המשותף

הבית המשותף נושא עימו פוטנציאל למחלוקות רבות – מצד אחד בעלות כל אחד מהשכנים בדירה שלו, ומצד שני בעלות משותפת ברכוש המשותף , אשר משמעה שותפות אשר נכפת האחד על השני ברכוש המשותף על כל המשתמע מכך. המחלוקות והסכסוכים רבים ומגוונים – שכן המסרב לשלם בגין שיפוץ או תיקונים בבניין, שכן המסרב לתמ"א 38, שכן אשר משתלט על רכוש משותף או מונע שימוש מאחרים, שכן המתקין מצלמות אבטחה או שכן המבקש להרחיב דירתו על חלק מהרכוש המשותף אשר צמוד לו, או על רכוש משותף אשר לא הוצמד לו מעולם.

למשרדנו ניסיון רב בניהול כל ההליכים הנובעים מכל מחלוקת או סכסוך בין השכנים. סכסוכים כאלו מתאפיינים באמוציות מצד השכנים, ועל כן נעשה ניסיון, לפני נקיטת הליך משפטי, להביא את השכנים לידי הסכמה משותפת, שכן בניגוד להליכים אחרים, בבית המשותף, גם לאחר פסק דין, עדיין ממשיכים השכנים לחיות האחד לצד השני.

יחד עם זאת, במקרים רבים לא מגיעים להסכמות, ולפיכך אין מנוס מנקיטת הליכים משפטיים בערכאות המוסמכות.

כאשר מדובר בתוספות בנייה, הרי שישנן שתי מערכות של דינים – דיני התכנון והבנייה והוראות חוק המקרקעין הנוגעות לבית המשותף.  ניתן להתנגד לכל תוספת בנייה או הרחבה וגם אם ניתן היתר בוועדה המקומית, ניתן למנוע את הבנייה במסגרת הליכים לפי חוק המקרקעין.